سَرو سَهی

آیا خدا برای بنده‌اش کافی نیست؟

سَرو سَهی

آیا خدا برای بنده‌اش کافی نیست؟

سَرو سَهی
طبقه بندی موضوعی
بایگانی

کاشِ من

چهارشنبه, ۹ ارديبهشت ۱۳۹۴، ۰۵:۰۵ ب.ظ

ای کاش می شد بخشی از گذشته را لاک گرفت و آن را از دوباره نوشت؛ گذشته های خیلی دور، گذشته های خیلی نزدیک ...

  • المیرا شاهان