سَرو سَهی

آیا خدا برای بنده‌اش کافی نیست؟

سَرو سَهی

آیا خدا برای بنده‌اش کافی نیست؟

سَرو سَهی
طبقه بندی موضوعی
بایگانی

فاصله

سه شنبه, ۱۸ خرداد ۱۳۹۵، ۰۹:۵۲ ق.ظ

گاه، فاصلۀ خنداندن تا شکستنِ دلِ آدمی، تنها یک جمله است ... یک جملۀ خیلی کوچک.

  • المیرا شاهان